Toekomstplannen van Stichting “In de Ruimte”

Op dit moment wordt 24-uurs opvang geboden aan de bewoners. Het streven is de bewoners, voor zover hun beperking dat toelaat, zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Iedere bewoner heeft een persoonlijk dossier waar alle informatie over de bewoner en de beperking in staat. In de toekomst wil stichting “In de Ruimte” naar een situatie waarbij iedere bewoner wordt begeleid vanuit een op de persoonlijke problematiek toegesneden begeleidingsplan. Voor de oudere bewoners die vrijwel zelfstandig kunnen wonen is er de wens om op het leegstaande terrein tussen de school en het huis van “In de Ruimte” zelfstandige woonunits te bouwen.

 

De doelstellingen voor de toekomst zijn:

  • Continuering van het huidige zorgniveau voor bewoners door financiële middelen.
  • Consistente fondsenwerving om de continuering van de hulpverlening te kunnen garanderen.
  • Realiseren van woonunits voor de zelfstandige bewoners zodat deze bewoners onder begeleiding in de woonunits kunnen wonen.
  • Verdere professionalisering van de zorg door middel van het verder trainen en bijscholen van het personeel.

Ondersteun het werk van Stichting in de Ruimte

De stichting bestaat uit een tehuis waar mensen met een lichamelijke beperking 24 uur per dag opgevangen worden! Het huis is gevestigd in het district Wanica. Er wonen 21 bewoners permanent bij Stichting “In de Ruimte”.