Lees meer over Stichting “In de Ruimte”

DOELSTELLING

Stichting “In de Ruimte” zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking. Elk mens heeft recht op gelijke kansen op ontwikkeling. Vanuit deze visie levert Stichting “In de Ruimte” een actieve bijdrage in het verzorgen, opvoeden en opleiden van mensen met een lichamelijke beperking in een positief Christelijk milieu.

Ondersteun het werk van Stichting in de Ruimte

De stichting bestaat uit een tehuis waar mensen met een lichamelijke beperking 24 uur per dag opgevangen worden! Het huis is gevestigd in het district Wanica. Er wonen 21 bewoners permanent bij Stichting “In de Ruimte”.

Visie

In de wereld waarin wij leven, heeft iedereen behoeften: aan een dak boven zijn hoofd, aan voedsel, aan werk en onderwijs. Daar heeft ook iedereen recht op, maar helaas krijgt niet iedereen gelijke kansen. Kinderen die worden geboren met een lichamelijke beperking krijgen vaak niet de kansen en mogelijkheden die kinderen zonder een beperking wel hebben. In landen waar geen sociaal zorgstelsel is hebben de armsten geen kans op zorg. Dergelijke ongelijkheid is ongewenst; iedereen zou gelijke kansen op ontwikkeling moeten krijgen.

Volgens Stichting “In de Ruimte” zijn deze gelijke kansen van groot belang. Immers, als je de kans krijgt om jezelf beter te ontwikkelen kun je ook beter voor jezelf en voor anderen zorgen. Iedereen, waar ook ter wereld, zou zich binnen de eigen mogelijkheden optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Alleen zo kan elk mens bijdragen aan de ontwikkeling van een betere wereld. De stichting wil een bijdrage leveren aan de (eigen) ontwikkeling van mensen. Om zelf bij te dragen aan een betere wereld zet Stichting “In de Ruimte” zich in door het verzorgen en opvoeden van mensen met een lichamelijke beperking. Zo kunnen deze mensen uiteindelijk een gelijke kans in ontwikkeling krijgen.

Missie

Stichting “In de Ruimte” ziet dat een groot aantal problemen in de wereld terug te voeren zijn tot (structurele) problemen en ongelijkheid op het gebied van onderwijs en welzijn.
Onze missie luidt als volgt: Stichting “In de Ruimte” wil een actieve bijdrage leveren in het verzorgen, opvoeden en opleiden van mensen met een lichamelijke beperking in een positief Christelijk milieu.

Strategie

Stichting “In de Ruimte” wil ongelijkheid op het gebied van onderwijs en welzijn aanpakken via het opvoeden, verzorgen van educatie, begeleiding of coaching en via het verstrekken van informatie. Hierbij is het belangrijk dat, vóórdat educatie of begeleiding/coaching wordt gegeven, eerst in bepaalde basisbehoeftes is voorzien. Basisbehoeften als wonen in een huis waarbij bewoners zich veilig en thuis voelen, de aanwezigheid van dagelijks voedsel en de mogelijkheden tot onderwijs zijn daarbij benodigde randvoorwaarden

Werkwijze

De werkwijze van Stichting “In de Ruimte” is te omschrijven als ‘respectvol’. Haar medewerkers tonen respect voor de mensen voor en met wie zij werken, voor hun mogelijkheden en voor hun normen en waarden. Op een gelijkwaardige manier wordt samengewerkt met organisaties en mensen. Respect is de kernwaarde.

De werkwijze van de stichting is in de volgende uitgangspunten te omschrijven:

 • Empowerment
  Stichting “In de Ruimte” werkt samen met de mensen die hulp krijgen. Daarbij wordt steeds uitgegaan van datgene dat mensen zelf al kunnen of willen doen. Mensen worden uitgedaagd om – zoveel mogelijk zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid – verder te komen.
 • Samenwerking
  Stichting “In de Ruimte” werkt samen met andere instanties, organisaties of individuen aan bepaalde doelstellingen. Mensen worden samengebracht in lokale, regionale, nationale en zelfs internationale partnerships om behoeften, ervaringen en middelen uit te wisselen.
 • Constructivisme
  Mensen moeten actief aan de slag om hun problemen op te lossen. Ze moeten niet alleen ‘leren’ iets te doen, maar op een zelfontdekkende wijze ‘leren leren’. Ook hier wordt het vertrekpunt gevormd door wat iemand al weet of kan. Mensen worden geactiveerd en aangezet tot bewustwording, zodat ze zichzelf helpen om de zelfgestelde doelstellingen te behalen.
 • Community-based werken
  Mensen leven niet alleen, maar in gemeenschappen. Mensen kunnen van elkaar leren en ervaringen en middelen uitwisselen. De hulp die wordt geboden komt (indirect) altijd ten goede aan de gemeenschap.
 • Duurzaam werken
  Stichting “In de Ruimte” is gericht op een zelfstandige en onafhankelijke instandhouding en voortzetting van oplossingen in de toekomst. Er wordt niet alleen gekeken naar de gevolgen op korte termijn, maar ook naar die in de toekomst, voor mens en milieu. De stichting houdt daarbij een betere wereld voor ogen.