JENNIE MULLER BASISSCHOOL

Op het terrein van “In de Ruimte” staat de Jennie Muller basisschool. Op deze school wordt speciaal onderwijs gegeven aan de kinderen van In de Ruimte en kinderen met een lichamelijke beperking uit de regio.

Visie
De visie van de school is om het kind met een beperking spelenderwijs, zowel individueel als in groepsverband leer- en werkvaardigheden bij te brengen zodat de leerling in staat is om op een goede manier een plaats in de maatschappij in te nemen.

Leerkrachten
Er zijn diverse leerkrachten op de school werkzaam, inclusief een schoolleider en een assistent logopedist. De leerlingen zijn verdeeld in verschillende groepen, afhankelijk van hun leeftijd en niveau. De leerkrachten op school zijn geschoold als onderwijzer en hebben enkele workshops en trainingen gevolgd vanuit het Ministerie van Onderwijs.

Individueel onderwijs
Bij de verschillende vakken worden de leerlingen met een opdracht individueel benaderd. De leerkracht begeleidt de leerlingen tijdens het werkproces. Na de les maakt de leerkracht een evaluatie die opgetekend wordt in het handelingsplan. Voor elke leerling wordt er iedere drie weken een persoonlijk handelingsplan gemaakt. Per kwartaal krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. Ieder schooljaar zijn er twee ouderochtenden. Aan het begin van het schooljaar is er een informatiedag waarbij de ouders/verzorgers informatie krijgen over de school, de verschillende vakken en alles daarom heen.

Individueel onderwijs
Bij de verschillende vakken worden de leerlingen met een opdracht individueel benaderd. De leerkracht begeleidt de leerlingen tijdens het werkproces. Na de les maakt de leerkracht een evaluatie die opgetekend wordt in het handelingsplan. Voor elke leerling wordt er iedere drie weken een persoonlijk handelingsplan gemaakt. Per kwartaal krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. Ieder schooljaar zijn er twee ouderochtenden. Aan het begin van het schooljaar is er een informatiedag waarbij de ouders/verzorgers informatie krijgen over de school, de verschillende vakken en alles daarom heen.