NIEUWSBRIEF

 

 

Surgezo

De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse GEhandicapten ZOrg. Surgezo is een Nederlandse stichting, voortgekomen uit een kring vrienden die het werk van Jennie Muller een warm hart toedragen, en opgericht om "In de Ruimte" in Suriname te ondersteunen. De hulpvraag vanuit huize “In de Ruimte” is zeer groot. De financiële steun vanuit de Surinaamse overheid voor de zorg aan mensen met een beperking is te klein. De plaatselijke bevolking helpt de bewoners door het geven van bijvoorbeeld kleding, groenten en andere levensmiddelen. Dit is echter niet voldoende om van rond te komen. Daarom is Surgezo in 1986 opgericht. Surgezo behartigt de belangen van stichting “In de Ruimte” in en vanuit Nederland en heeft als doel het werven van gelden en giften ten behoeve van het huis en de projecten van “In de Ruimte” in Suriname. Daarnaast geeft Surgezo ook voorlichting over het doel en het werk van "In de Ruimte". Surgezo geeft ook informatie aan kandidaten in Nederland die bij "In de Ruimte" willen gaan werken.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Surgezo staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan Surgezo fiscaal aftrekbaar zijn binnen de daarvoor geldende regels. Het betekent ook dat Surgezo géén erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen. Voor informatie over de organisatie, bestuurders en overige zaken van Surgezo kunt u hier klikken.

Voor meer informatie over ANBI kunt u hier klikken.